Vad ersätter sjukvårdsförsäkringen?

Vad ersätter sjukvårdsförsäkringen?

Sjukvårdsförsäkringen ersätter kostnader för

 • privat vård
 • operation och sjukhusvård
 • behandling hos psykolog och psykoterapeut - antalet behandlingar styrs av ditt behov
 • behandling hos sjukgymnast, naprapat, och kiropraktor - antalet behandlingar styrs av ditt behov
 • behandling hos logoped och dietist - antalet behandlingar styrs av ditt behov
 • resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur, och logi
 • eftervård – medicinsk rehabilitering
 • arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och åtgärder
 • behandling av beroende och missbruk
 • hjälpmedel för tillfälligt bruk
 • hemservice efter operation
 • second opinion – förnyad medicinsk bedömning vid särskilt allvarliga sjukdomar och skador eller vid särskilt riskfylld operation.

För företag: tilläggspaketet ger er ännu bättre skydd

Företag som har minst 10 medarbetare kan köpa till vårt tilläggspaket och då ingår även

 • offentlig vård upp till egenavgiften
 • läkemedel, upp till egenavgiften
 • övernattning på sjukhus vid akut vård, högst 500 kronor per övernattning
 • vaccinationer
 • hälsokontroll vart tredje år
 • ersättning för självrisk i samband med vård vid tillfällig utlandsvistelse, högst 5 000 kronor

Några viktiga begränsningar i sjukvårdsförsäkringen

Du får inte ersättning för befintliga sjukdomar eller besvär som du har när du köper försäkringen. När du har varit behandlingsfri i två år tillämpas inte begränsningen längre.

Försäkringen gäller inte om du drabbas av olycksfall när du utövar

 • boxning eller liknande sporter
 • sport, idrottstävling eller träning som professionell

Försäkringen ersätter exempelvis inte

 • akut sjukvård
 • graviditetskontroller, komplikationer i samband med graviditet, abort eller förlossning
 • försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk i olika former
 • ätstörningar
 • transplantationer
 • tandvård
 • korrigering av brytningsfel i ögat
 • demenssjukdomar
 • övervikt och följdsjukdomar som har samband med övervikt