Vad ersätter sjukvårdsförsäkringen?

Vad ersätter sjukvårdsförsäkringen?

Sjukvårdsförsäkringen ersätter kostnader för

 • läkarvård
 • operation och sjukhusvård
 • behandling hos psykolog och psykoterapeut
 • behandling hos sjukgymnast, naprapat och kiropraktor
 • behandling hos logoped och dietist
 • resor och logi, samt resor med egen bil som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur
 • vård efter operation – medicinsk rehabilitering
 • arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och åtgärder
 • behandling av beroende och missbruk
 • hjälpmedel för tillfälligt bruk som krävs för skadans läkning
 • hemservice efter operation
 • second opinion – förnyad medicinsk bedömning
 • offentlig vård upp till högkostnadsskyddet

Några viktiga begränsningar i sjukvårdsförsäkringen

Du får inte ersättning för befintliga sjukdomar eller besvär som du har när du köper försäkringen. När du har varit behandlingsfri i två år tillämpas inte begränsningen längre.

Försäkringen gäller inte om du drabbas av olycksfall när du utövar

 • boxning eller liknande sporter
 • sport, idrottstävling eller träning som professionell

Försäkringen ersätter exempelvis inte

 • akut sjukvård
 • graviditetskontroller, komplikationer i samband med graviditet, abort eller förlossning
 • försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk i olika former
 • ätstörningar
 • transplantationer
 • tandvård
 • korrigering av brytningsfel i ögat
 • demenssjukdomar
 • övervikt och följdsjukdomar som har samband med övervikt