Sundare alkoholvanor – ett program som hjälper dig att dricka mer lagom

Mer vin, mindre sprit och ett mer kontinentalt drickande, ungefär så kan förändringarna av alkoholkonsumtionen i Sverige under de senaste femton åren summeras. 

Vad som dock består är alkoholens skador på individer, familjer och samhället i stort. Ungefär var tionde vuxen i Sverige bedöms ha riskabla alkoholvanor och ligger därför i farozonen för att hamna i ett långvarigt missbruk. Men det går att bryta dåliga vanor i tid.

Att bryta dåliga vanor innan för stor skada är skedd

Att varva ned med ett glas vin eller två efter en stressig arbetsdag kan kännas som en belöning för kropp eller psyke. Oro över den ekonomiska situationen eller problem i privatlivet kan också framkalla denna typ av självmedicinering som i för stor skala riskerar att bli kontraproduktiv. Känner du att du har en för hög alkoholkonsumtion är det viktigt att du skaffar dig kunskap och redskap för att bryta denna trend – innan alltför stor skada är skedd. Det är därför Sundare alkoholvanor ingår som ett av de förebyggande hälsoprogrammen i vår sjukvårdsförsäkring.

Sundare alkoholvanor bygger på KBT

Sundare alkoholvanor är ett e-psykologiprogram som bygger på Kognitiv beteendeterapiforskning och vänder sig till dig som vill få kunskap och redskap att förändra dina alkoholvanor. Programmet är uppbyggt på samma sätt som en behandling hos en psykolog. Du är beredd att satsa tid och engagemang för att arbeta med dig själv – och du kommer att få hjälp och stöd med detta genom programmet. Den rekommenderade tiden för Sundare alkoholvanor-programmet är cirka 16 veckor.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Alkoholprogrammet innehåller verktyg som har en faktadel och en övningsdel. Här följer några exempel ur innehållet:

  • Hjälp att undersöka dina beteenden och hur du ser på ditt drickande.
  • Hjälp att sätta egna mål för din alkoholkonsumtion.
  • Hjälp att identifiera de situationer som är extra svåra för dig.
  • Hjälp att lära dig hantera tankar, känslor och strategier för att förhindra återfall i beroende.

Gör programmet

Läs mer om vilka andra förebyggande hälsoprogram som ingår i vår sjukvårdsförsäkring