Stresshantering – ett program som hjälper dig att hantera stress

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren – och akut stressreaktion är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. 

Under de senaste sex åren har antalet sjukskrivna på grund av stress mer än dubblerats. Därför ingår ett stresshanteringsprogram i våra förebyggande hälsotjänster.

Stressad även i privatlivet?

Fyra av tio svenskar har någon gång lidit av – eller känner någon som drabbats av – stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depressioner eller utbrändhet. Men det är inte bara på arbetet vi riskerar att bli sjuka, även påfrestningar i privatlivet kan utlösa allvarliga stressreaktioner. Långvarig arbetslöshet, sjukdom, dödsfall eller en separation är svåra händelser som de allra flesta upplever som stressande.

Löper du risk att bli utbränd?

Den som drabbas av utmattning riskerar att aldrig mer kunna arbeta i sin fulla kapacitet, så det finns all anledning att vara uppmärksam på symptom som kan vara tecken på utmattningssyndrom. Om man under lång tid ignorerar signaler som tyder på att kroppen och själen far illa, kan rehabiliteringsperioden bli utdragen och besvärlig. Stresshanteringsprogrammet ingår i vår sjukvårdsförsäkring för att du ska kunna avstyra en stressrelaterad sjukdom i tid.

Hur kan vi hjälpa dig att hantera stress?

Med vårt stresshanteringsprogram får du kunskap och redskap att hantera stressen i ditt liv och därigenom få en förbättrad livssituation på flera plan. Programmet består av beprövade metoder för stresshantering från kognitiv beteendeterapi (KBT). Här följer några exempel ur innehållet:

  • Förståelse varför du reagerar på ett visst sätt, fysiska och kognitiva reaktioner.
  • Metoder för att gå igenom vad som är viktigt i ditt liv.
  • Sätt att hantera och bemöta tankar och känslor.
  • Övning i mindfulness och andra stresshanteringstekniker.

Gör programmet

Läs mer om vilka hälsoprogram som ingår i vår sjukvårdsförsäkring