Sov bättre - ett program som hjälper dig att få bättre sömnvanor

Är sömnproblem en sjukdom?

Sömnlöshet är oftast inte en sjukdom i sig, utan ett symptom på andra problem såsom stress och oro. Däremot kan följderna av sömnlöshet skapa fysisk och psykisk ohälsa som gör att arbete, familj och fritid blir lidande – det är därför programmet ingår i Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring och dess förebyggande hälsotjänster.

Hur vanligt är sömnproblem?

Problem med sömnen är vanligt och ungefär var tredje person upplever under perioder bristande sömnkvalitet. En vuxen person behöver oftast mellan sex och nio timmars sömn per dygn för att hjärnan ska få återhämta sig och bearbeta intryck. Men även om det finns en norm för hur många timmars sömn vi behöver så beror detta på hur kvalitativ sömnen är – och sådant går att påverka med rätt redskap.

När ska jag söka hjälp för mina sömnbesvär?

Sömnbrist har en bevisad påverkan på koncentrations- och minnessvårigheter, irritabilitet, motivationsbrist och nedsatt immunförsvar. En längre tids sömnbrist ökar dessutom risken för psykisk ohälsa som kan leda till nedstämdhet och ökad sårbarhet för stress. Om du upplever dig påverkad av bristande sömnkvalitet har du mycket att vinna på att söka hjälp i tid.

Hur kan vi hjälpa dig att undvika problem med sömnen?

Sov bättre är ett program som består av beprövade metoder från kognitiv beteendeterapi (KBT) för att nå varaktiga beteendeförändringar. I programmet får du kunskap om sömn och sömnproblem. Du får också redskap för att förbättra din livssituation genom att förbättra dina sömnvanor. Här följer några exempel:

  • Tips och strategier att hantera akut trötthet under dagen.
  • Förståelse för hur sömn fungerar och skillnaden mellan sömnlängd och sömnkvalitet.
  • Olika metoder med konkreta övningar som hjälper dig att hantera och minska påträngande tankar som stör ditt insomnande.
  • Fakta om vanliga mediciner och kunskap från aktuell forskning, tillsammans med råd kring hur man kan trappa ner på användandet av sömnmedel.

Gör programmet

Läs mer om vilka hälsoprogram som ingår i vår sjukvårdsförsäkring