Sluta röka – ett program som hjälper dig att sluta röka för gott

Att komma med argument gentemot rökning är inte särskilt svårt – och om du som rökare har hittat fram till denna sida är du antagligen införstådd med vilka risker ditt beroende medför.

Men rökning är inte bara ett nikotinberoende, det är även ett socialt och psykologiskt beroende. Det är därför det kan vara svårt att sluta även om du har rekommenderade hjälpmedel såsom nikotinplåster eller nikotintuggummin. Om du vill bli permanent rökfri kan du behöva ytterligare verktyg.

Hjälp med att hantera det psykologiska beroendet

Att vara röksugen handlar om kroppens starka beroende av nikotin, men det är också starkt kopplat till vanor och inlärt beteende. Alla rökare är individer som utvecklar personliga kopplingar mellan rökning och mat, dryck, personer eller särskilda platser. Även stress och nedstämdhet kan vara kopplat till rökning. Så för att en rökavvänjning ska lyckas är det viktigt att tackla även det psykologiska beroendet. Därför har vi i vår sjukvårdsförsäkring utvecklat ett hälsoprogram som hjälper dig med detta.

Sluta röka-programmet bygger på KBT

Sluta röka är ett e-psykologiprogram som bygger på kognitiv beteendeterapiforskning och vänder sig till dig som vill ha ytterligare verktyg för att sluta röka för gott. Programmet är uppbyggt på samma sätt som en behandling hos en psykolog. Du är beredd att satsa tid och engagemang för att arbeta med dig själv – och du kommer att få hjälp och stöd med detta genom programmet. Den rekommenderade programtiden för rökavvänjningen är cirka 16 veckor.

Vad kan du få hjälp med?

Sluta röka-programmet innehåller verktyg som har en faktadel och en övningsdel. Här följer några exempel ur innehållet:

  • Hitta din egen motivation till att fatta ett avgörande beslut att sluta röka.
  • Hjälp att identifiera de situationer där röksuget uppstår och som är extra svåra för dig.
  • Identifiera dina vinster i att inte vara beroende av tobak och utveckla alternativa livsstrategier.
  • Lär dig hantera tankar och känslor kopplade till att röka.

Gör programmet

Läs mer om vilka andra förebyggande hälsoprogram som ingår i vår sjukvårdsförsäkring