Oro och grubbel – hjälp att hantera tankar och känslor

Oro är ett normalt men jobbigt tillstånd som vi alla upplever ibland. Det hör till livet.

Men för vissa tar oron över och blir till grubbel, med tankar som tycks styra sig själva. När oron tar över påverkas livskvalitén negativt och det blir svårare att klara av vardagen. De tankar som styr dina känslor och beteenden påverkas av dina tidigare livserfarenheter. Du har utvecklat dem för att klara av olika situationer som du upplevt som pressande.

Hjälp med att hantera oro och grubbel

Det är viktigt att förstå mekanismen bakom tankarna och att sedan arbeta strukturerat med att förändra dem. E- psykologiprogrammet Oro och grubbel utgår ifrån en orosanalys och ger dig ett flertal beprövade verktyg för att arbeta med att förändra dina tankar, känslor och beteenden.

Om du känner att din oro eller dina grubblerier tar orimliga proportioner kan du ringa Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling på 0771-666 115. Här kan du boka telefonkonsultation med en psykolog.

Oro och grubbel-programmet bygger på forskning och KBT

Oro och grubbel är ett e-psykologiprogram som bygger på forskning och kognitiv beteendeterapi (KBT) och vänder sig till dig som vill få kunskap och redskap för att förbättra din livssituation. Programmet är uppbyggt på samma sätt som en behandling hos psykolog. Du är beredd att satsa tid och engagemang för att arbeta med dig själv – och du kommer att få hjälp och stöd med detta i programmet. Den rekommenderade tiden för programmet är upp till 12 veckor.

Vad kan du få hjälp med?

Oro och grubbel-programmet innehåller ett flertal beprövade verktyg som har en faktadel och en övningsdel.

  • Hjälp att förstå psykologiska processer i samband med oro och grubbel
  • Lär dig att förändra dina tankar, känslor och beteenden.

Gör programmet

Läs mer om vilka andra förebyggande hälsotjänster som ingår i vår sjukvårdsförsäkring