Motverka depression – ett program mot nedstämdhet

Sjukfrånvaron ökar idag i alla yrken och branscher, men framför allt på grund av psykiska diagnoser och mest bland kvinnor. 

Många av dessa sjukskrivningar beror på depression, akut stressreaktion eller utmattningssyndrom – och har en tendens att bli långvariga. Dagens stressade arbetssituation är en bidragande orsak, men även störningar i privatlivet kan orsaka allvarlig nedstämdhet. Att lära sig att se varningssignaler och ha tillgång till verktyg som kan förhindra en depression blir därför allt viktigare.

Vad är en depression?

Gränsen mellan depression och nedstämdhet är flytande. Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under två veckor, och har tappat lusten till sådant som du vanligtvis tycker om, kan du ha drabbats av en depression och vara i behov av vård. Men även en allmänt lindrigare nedstämdhet som kommer och går kan orsaka stora problem i ditt arbete eller i privatlivet. I vår sjukvårdsförsäkring ingår därför ett förebyggande hälsoprogram där du lär dig att hantera problem som oro, sorg, ångest, håglöshet och nedstämdhet på ett effektivt vis – för att förhindra en sjukskrivning.

Depressionsprogrammet bygger på KBT

Depressionsprogrammet är ett e-psykologiprogram som bygger på kognitiv beteendeterapiforskning (KBT) och vänder sig till dig som vill få kunskap och redskap för att motverka nedstämdhet och få en förbättrad livssituation. Programmet är uppbyggt på samma sätt som en behandling hos en psykolog. Du är beredd att satsa tid och engagemang för att arbeta med dig själv – och du kommer att få hjälp och stöd med detta genom programmet. Den rekommenderade tiden för depressionsprogrammet är cirka 15 veckor.

Vad kan du få hjälp med?

Depressionsprogrammet innehåller verktyg i både en faktadel och en övningsdel. Här följer några exempel ur innehållet:

  • Upptäck vad du faktiskt gör och inte gör – och hur det påverkar dig.
  • Ge hjärnan nya erfarenheter genom vägledd aktivitet.
  • Arbeta med kommunikationsmönster.
  • Gör en plan för den fortsatta vägen framåt.

Gör programmet

Läs mer om vilka andra hälsoprogram som ingår i vår sjukvårdsförsäkring