Kost- och motion – för en långsiktig och varaktig förändring

Sjukfrånvaron ökar idag i många yrken och branscher, och mycket av detta beror på stress och hög arbetsbelastning. 

Men många av våra vanligaste sjukdomar är även kopplade till vår fritid och livsstil, det vill säga hur vi lever våra liv varje dag. Att medvetet förändra sina dagliga vanor kan ge stora, positiva hälsoeffekter på längre sikt. Om dina vanor försämrar din hälsa kan det vara nödvändigt att göra en förändring – och ju förr, desto bättre.

Mot en friskare livsstil – med stöd och hjälp på vägen

Genom att börja med en promenad minskar du risken för hjärt- och kärlsjukdomar, du får bättre energi, sover bättre och minskar risken för en depression. Ändrade kostvanor ger samma positiva effekter. Om du väl har bestämt dig för att förbättra din livsstil kan det vara bra att ha professionell hjälp och stöd på vägen. Det är därför Kost- och motion ingår som ett av de förebyggande hälsoprogrammen i vår sjukvårdsförsäkring – för att du ska kunna uppnå en varaktig förändring.

Kost- och motionsprogrammet bygger på KBT

Kost- och motionsprogrammet är ett e-psykologiprogram som bygger på kognitiv beteendeterapiforskning och vänder sig till dig som vill få kunskap och redskap som hjälper dig att arbeta mot en mer hälsosam livsstil och ett ökat välmående. Programmet är uppbyggt på samma sätt som en behandling hos en psykolog. Du är beredd att satsa tid och engagemang för att arbeta med dig själv – och du kommer att få hjälp och stöd med detta genom programmet. Den rekommenderade tiden för kost- och motionsprogrammet är cirka 16 veckor.

Vad kan du få hjälp med?

Kost- och motionsprogrammet innehåller verktyg i både en faktadel och en övningsdel. Programmet baseras på vetenskap och forskning och handlar därför inte om panikbantning.

Här följer några exempel ur innehållet:

  • Hjälp att analysera dina beteenden och sedan utarbeta strategier för förändring.
  • Lär dig hur du kan hantera dina impulser och hitta fungerande strategier för ett hälsosamt liv på lång sikt.

Gör programmet

Läs mer om vilka andra förebyggande hälsoprogram som ingår i vår sjukvårdsförsäkring