Hantera smärta och lär dig förstå och kontrollera din smärtupplevelse

Bara du vet hur din smärta känns och hur den påverkar dig.

Med vårt Hantera smärta-program får du prova på olika metoder för att hantera din smärta så att du kan leva ett så aktivt och glädjefyllt liv som möjligt.

Ett program för att lära sig leva så bra som möjligt med smärta

Smärta upplevs olika från person till person. Även personer som har samma orsaker till smärtan upplever den olika då smärta är ett subjektivt fenomen. Smärta är oftast en varningssignal på ett kroppsligt fel, men kan relativt snabbt utvecklas till en sjukdom i sig, som finns kvar när den kroppsliga skadan har läkt. Om du har en kraftigare ihållande smärta ska du alltid göra en läkarundersökning.

Om du har funderingar eller känner oro för din smärta kan du utan att det kostar något ringa vår sjukvårdsförmedling på 0771-666 115 och boka tid för telefonsamtal med en läkare på Min Doktor. Du kan även få samtalsstöd helt anonymt dygnet runt, och få tid för telefonkonsultation med psykolog.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT), där man lär sig leva med och hantera smärtan på bästa sätt, har visat sig öka livskvaliteten och arbetsförmågan hos många personer med långvarig smärta. Psykologiska insatser rekommenderas därför som en del av behandlingen vid långvarig smärta av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Prata gärna med din läkare om möjligheten att arbeta med programmet Hantera smärta.

Hantera smärta-programmet bygger på KBT

Hälsoprogrammet för att hantera smärta är ett program som bygger på kognitiv beteendeterapiforskning (KBT) och vänder sig till dig som vill få kunskap och redskap för att hantera din ihållande smärta och få en förbättrad livssituation. Programmet är uppbyggt på samma sätt som en behandling hos psykolog. Fakta om smärta och smärthantering varvas med arbetsuppgifter som du bör ägna dig åt 20-30 minuter per dag. Den rekommenderade tiden för programmet är cirka 12 veckor.

Internetbaserade program som bygger på KBT har använts under många år som ett alternativ till annan psykologisk behandling. Resultaten har genomgående visat sig var lika goda som vid traditionell KBT där du träffar en psykolog eller psykoterapeut.

Vad kan du få hjälp med?

Hantera smärta-programmet innehåller ett flertal beprövade verktyg som har en faktadel och en övningsdel.

  • du får verktyg för att hantera din smärta så att du kan leva ett så aktivt och glädjefyllt liv som möjligt
  • öva på att styra över dina tankar och känslor

Gör programmet

Läs mer om vilka andra förebyggande hälsotjänster som ingår i vår sjukvårdsförsäkring

Observera!

Smärta är kroppens varningssignal på att något behöver åtgärdas. Ibland kan dock smärtsystemet komma i olag, särskilt efter långvarig smärta, och fortsätta signalera smärta trots att orsaken eller skadan läkt. Psykologisk behandling kan hjälpa för att hantera smärta oavsett orsak. Vi rekommenderar alltid den enskilde att få sin smärta noggrant utredd av läkare så att rätt medicinsk vård kan sättas in, innan psykologisk behandling påbörjas.