Viktig information om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Viktig information om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Vår sjukvårdsförsäkring innehåller förebyggande hälsotjänster, snabb tillgång till privat vård och effektiv rehabilitering. Det är en försäkring för friskare människor och friskare företag.

Enligt ett riksdagsbeslut den 16 maj kommer vår arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkring att delvis förmånsbeskattas från och med den 1 juli 2018

De nya reglerna innebär att en anställd från och med den 1 juli 2018 anses få en förmån när arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för företag. Premier som betalas av arbetsgivaren före den 1 juli 2018 kommer däremot inte att förmånsbeskattas.

Hur mycket skatt ska man betala?

I vår försäkring kommer 70 procent av premien att förmånsbeskattas. Hur mycket skatt det blir för den anställda beror dels på priset på försäkringen, dels på den anställdas lön.

Exempel:

Om premien är 450 kronor per månad kommer 70 procent, det vill säga 315 kronor, att förmånsbeskattas. Om den försäkrade betalar 30 procent i skatt blir förmånsskatten 95 kronor per månad.

Så påverkar det dig

Arbetsgivare

Arbetsgivare redovisar och betalar arbetsgivaravgift på förmånsvärdet, men samtidigt blir hela premien och arbetsgivaravgiften avdragsgill.

Försäkrad med arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Premier som betalas in från och med 1 juli ska till 70 procent tas upp som en förmån för den anställda. Som arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring räknas också försäkring som betalas via bruttolöneavdrag.

Medförsäkrad

De nya skattebestämmelserna innebär inga skillnader för medförsäkrade.

Försäkrad som betalar försäkringen själv med skattade pengar

Påverkas inte då förmånsskatten endast gäller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på telefon 08-588 427 00 eller mejla till info.halsa@lansforsakringar.se om du har frågor om din sjukvårdsförsäkring.

Vänligen kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 om du har frågor om skatter och arbetsgivaravgifter.