Viktig information om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Vår sjukvårdsförsäkring innehåller förebyggande hälsotjänster, snabb tillgång till privat vård och effektiv rehabilitering. Det är en försäkring för friskare människor och friskare företag.

Ny schablon för förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringen

60 i stället för 70 procent av premien beskattas

Sedan den 1 juli 2018 beskattas vissa delar av arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar. Enligt den tidigare schablonen skulle 70 procent av vår sjukvårdsförsäkring förmånsbeskattas. Nu har vi tillsammans med resten av branschen tagit fram en ny schablon som godkänts av Skatteverket, och förmånsvärdet ska endast beräknas på 60 procent av premien för sjukvårdsförsäkringen.

Den nya schablonen gäller retroaktivt

Den nya schablonen gäller retroaktivt från och med förmånsskattens införande den 1 juli 2018.

Exempel på vad det innebär

Om man har en premie på 400 kronor per månad och betalar 30 procent i skatt innebär den nya schablonen att man betalar 72 kronor istället för 84 kronor per månad.

Om man har en premie på 800 kronor per månad och betalar 55 procent i skatt innebär den nya schablonen att man betalar 264 kronor istället för 308 kronor per månad.

Så påverkar det dig

Arbetsgivare

Arbetsgivare redovisar och betalar arbetsgivaravgift på förmånsvärdet, men samtidigt blir hela premien och arbetsgivaravgiften avdragsgill.

Försäkrad med arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Premier som betalas in från och med 1 juli ska till 60 procent tas upp som en förmån för den anställda. Som arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring räknas också försäkring som betalas via bruttolöneavdrag.

Medförsäkrad

De nya skattebestämmelserna innebär inga skillnader för medförsäkrade.

Försäkrad som betalar försäkringen själv med skattade pengar

Påverkas inte då förmånsskatten endast gäller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på telefon 08-588 427 00 eller mejla till info.halsa@lansforsakringar.se om du har frågor om din sjukvårdsförsäkring.

Vänligen kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 om du har frågor om skatter och arbetsgivaravgifter.