Bättre självkänsla – ett program som hjälper dig må bra även i motgång

Självkänsla är den grundkänsla man har inför sin egen person. Självkänslan handlar om hur man värderar sig själv.

Personer med en i grunden god självkänsla och en positiv inställning till sig själva hanterar svårigheter och motgångar lättare än de med en mer negativ inställning. Självkänsla är inte en fråga om antingen eller. Det är inte något man har eller saknar, utan något man har mer eller mindre av. För de flesta varierar självkänslan beroende på i vilken situation eller livsfas man befinner sig.

Hjälp för att trivas bättre med dig själv 

Programmet Bättre självkänsla hjälper dig känna att du gillar dig själv som person, även i svåra situationer och när du inte presterar på topp. En nödvändig grund för att utvärdera dig själv och dina prestationer konstruktivt, med möjlighet till personlig och professionell utveckling.

Om du känner att du behöver personligt stöd med att förbättra din självkänsla kan du ringa Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling på 0771-666 115. Här kan du få samtalsstöd. Du kan även få tid för telefonkonsultation med psykolog. Samtalen är anonyma och kostnadsfria.

Lätt att förväxla självkänsla med självförtroende och prestationer

Självkänsla är lätt att förväxla med självförtroende, som handlar om hur bra man tror sig kunna utföra olika saker. Prestationer ger ofta en god känsla för stunden och därför är det vanligt att försöka kompensera en i grunden låg självkänsla med ett ständigt toppresterande, så kallad prestationsbaserad självkänsla. Ofta är man då mycket känslig för kritik. En strategi som riskerar att leda till både ångest och stress. Dålig självkänsla kan även uttrycka sig till exempel som återkommande skam, skuld eller nedstämdhet.

Bättre självkänsla-programmet bygger på KBT 

Internetbaserade program som bygger på KBT har använts under många år som ett alternativ till annan psykologisk behandling. Resultaten har genomgående visat sig var lika goda som vid KBT där du träffar en psykolog eller psykoterapeut. Med rätt stöd och genom att arbeta med dig själv utifrån vetenskapligt beprövade metoder kan du förbättra din självkänsla.

Du får kunskap, metoder och konkreta verktyg för att arbeta med att förbättra din självkänsla. Programmet tar cirka tar cirka 12 veckor.

Vad kan du få hjälp med?

Bättre självkänsla-programmet innehåller ett flertal beprövade verktyg som har en faktadel och en övningsdel.

  • Metoder och verktyg för att förbättra din självkänsla
  • Hjälp att känna att du gillar dig själv som person även i svåra situationer
  • Ger möjlighet till personlig utveckling

Gör programmet

Läs mer om vilka andra förebyggande hälsoprogram som ingår i vår sjukvårdsförsäkring