Tak och väggar

Lokalens väggar, golv och tak ska vara så stabila att de är svåra att forcera. De ska dessutom vara anslutna till varandra så att det är omöjligt att krypa in i lokalen. Väggar, golv och tak ska vara av sten, betong, Iätlbetong, trä eller flerskiktskonstruktioner av blandade material med motsvarande styrka.

För regelvägg gäller att regelkonstruktionen ska ha dubbla byggskivor på båda sidoma. Mellan byggskivoma ska det finnas 1 mm tjock stålplåt som fästes i reglama. Istället för stålplåt kan plywoodskivor med tjocklek 12+24 mm användas. Om du har oisolerade regelväggar med plåt, plast, tältduk eller trä som ytbeklädnad är det inte tillräckligt för att stänga ute tjuvar.

Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.