Motverka inbrott och stöld

Varje år sker tusentals skador på svenska företag där inbrott och stöld är det vanligaste brottet som företagare drabbas av. Hur bra inbrottsskydd har ditt företag? Med förebyggande insatser kan du motverka brott.

4 av 10 företag drabbas av brott

Många företagare börjar tänka i banor av skydd och säkerhet för sitt företag först efter att de har utsatts för brott. 4 av 10 företagare drabbas där inbrott och stöld står för hälften av brotten. Ta en stund och fundera på vilka tänkbara risker som finns i verksamheten innan något händer. Och ha oss – ditt försäkringsbolag gärna som stöd. Vi har lång erfarenhet och har samlat på oss mycket kunskap kring vad som faktiskt kan hända och hur du kan ligga steget före.

6 tips som gör det svårare för tjuven

  • Se över skalskyddet, behövs det larm eller liknande?
  • För att förhindra och försvåra för tjuvar att ta sig in i din lokal är det viktigt att ha godkända och bra lås på alla dörrar.
  • Fönster ska vara stängda, reglade och helst låsta med godkänt lås.
  • Det är viktigt att lokalens tak, väggar och golv är svåra att forcera.
  • Vilken typ av dörr du har och hur portar låses påverkar hur lätt en obehörig kan ta sig in på ditt företag.
  • Skaffa dig rutiner och vidta försiktighetsåtgärder om du förvarar dyr utrustning på företaget. Går det exempelvis att låsa in sakerna på något säkert ställe?

Om du har drabbats av brott

Om någonting ändå händer med företaget som stöld, skadegörelse eller brand, är en företagsförsäkring en viktig pusselbit för att minska den negativa påverkan på verksamheten. 

Våra försäkringar för småföretag har ett välpaketerat innehåll som är anpassat för vad företagare vanligtvis behöver. 

Företagsförsäkringar för alla branscher