Lås

För att din försäkring hos oss ska gälla vid inbrott och stöld behöver ditt lås uppfylla vissa krav. Både dörrar, portar, luckor och gallergrindar behöver vara låsta med godkänd låsenhet.

Ett lås består av låshus, spärrmekanism, säkerhetsslutbleck samt dörrförstärkningsbehör, och samtliga delar ska vara godkända. Ett lås med enbart fasad eller snedskuren kolv är inte godkänt.

Tänk på det här när du väljer lås

  • Det finns tre olika typer av godkända låshus – regellås, fallregellås och hakregellås.
  • Ett godkänt tillhållarlås ska ha minst sju tillhållare.
  • Ett godkänt cylinderlås ska ha en rund cylinder.
  • Säkerhetsslutblecket måste fästas med två snedställda skruvar.
  • Dörr av trä eller aluminium ska vara förstärkt med godkänt dörrförstärkningsbehör.

Läs mer om godkända lås här:

Inbrottsskydd - skyddsklass 1
Inbrottsskydd - skyddsklass 2
Inbrottsskydd - skyddsklass 3

Tänk på!

Kraven på säker låsning, under de tider som lokalen är obemannad, får inte påverka lokalens utrymningssäkerhet under arbetstid. Säkerställ att anvisade nödutgångar alltid är upplåsta under de tider som någon behörig vistas i lokalerna.