Dörrar och portar

För att din försäkring hos oss ska gälla vid inbrott och stöld behöver din dörr uppfylla vissa krav.

Dörrar, portar, luckor och gallergrindar, såväl som dörrblad och övriga delar, måste vara stabila och monterade enligt tillverkarens anvisningar. Avståndet mellan dörrblad och karm ska vara minimalt för att försvåra uppbrytning.

Tänk på det här när du väljer dörr

  • En godkänd dörr, port och lucka är gjord av aluminium, stål eller massivt trä.
  • En dörr, port eller lucka som inte uppfyller kraven ska ha hela dörrbladet förstärkt på båda sidor med sammanlagt en millimeter tjock stålplåt och vara försedd med godkänt dörrförstärkningsbehör.
  • Glasrutor eller dörrspeglar ska vara fästa i dörrens ram.

Läs mer om godkända dörrar och portar här:

Inbrottsskydd - skyddsklass 1
Inbrottsskydd - skyddsklass 2
Inbrottsskydd - skyddsklass 3