Taxi
Taxi

Taxiförsäkring

Ett bra skydd för dig och din taxi

Välj mellan hel, halv eller trafikförsäkring
Snabb hjälp och lokal kännedom
Anpassad för dig som har en eller flera taxibilar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i taxiförsäkringen?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Personskador och skador på andras egendom.

Självrisk: 10, 20 eller 40 % av prisbasbeloppet

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 1 800 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om din taxi blir stulen eller om du får inbrott i taxin.

Självrisk: 1 800 kr

Om taxin får driftstopp till exempel vid punktering.

Självrisk: 1 800 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Självrisk: Ingen självrisk

Ersättning upp till 60 dagar om taxin får skador så du inte kan använda den.

Självrisk: Karens 1 eller 2 dagar beroende på typ av skada

Ersättning för hyrbil i högst 45 dagar om din taxi skadas när du använder den för privat bruk utomlands.

Självrisk: Beroende på typ av skada på din taxi

Skador på din taxi vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikesköring eller när taxin transporteras på båt.

Självrisk: 10, 20 eller 40 % av prisbasbeloppet eller 3 000 kr eller 5 000 kr

Om taxiförsäkring

Taxiförsäkringen skyddar dig och din taxi. Med vår taxiförsäkring kan du välja mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Har du egen åkeriverksamhet med flera bilar kan du komplettera med en mer omfattande försäkring.

Grunden i taxiförsäkringen är trafikförsäkringen som alla taxibilar måste ha enligt svensk lag. I vår halvförsäkring ingår skydd för brand, stenskott, stöld av taxin och inbrott samt bärgning. I försäkringen ingår också rättsskydd om du skulle råka ut för en rättstvist. Helförsäkringen ersätter utöver halvförsäkringen även skador på taxin vid en trafikolycka, även om felet är förarens.

Vilken taxiförsäkring ska du välja?

Har du en ny taxibil med vagnskadegaranti?

De flesta nya bilar har vagnskadegaranti, då rekommenderar vi att du har vår halvförsäkring av bilen.

Har vagnskadegarantin gått ut?

När vagnskadegarantin gått ut har din bil fortfarande ett högt värde som du vill skydda. Då behöver du vår helförsäkring för att få det bästa skyddet.

Vad ingår i försäkringen för verksamheten?

Detta ingår om du tecknar hel- eller halvförsäkring:

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter skada orsakad av brand, inbrott eller vatten på egendom.
20 % av prisbasbeloppet

Avbrott/extrakostnad
Ersätter förlorat täckningsbidrag eller kostnader för att hyra lokal vid exempelvis en brand.

20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig
10 eller 20 % av prisbasbeloppet beroende på typ av skada
Rättsskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål.
20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnader därutöver

Rån
Ersätter skada eller förlust genom rån eller överfall på dig eller dina anställda.

3 % av prisbasbeloppet

Överfall
Om du eller någon av dina anställda blir skadade genom misshandel.

Ingen självrisk

Kris - verksamhet
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel ett rån.

Ingen självrisk

Förarskydd
Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en olycka eller blir sjuka under en resa i tjänsten. 

Ingen självrisk

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens eller din egendom under resa i tjänsten.

20 % av prisbasbeloppet eller ingen självrisk beroende på vem egendomen tillhör

Passagerares resgods
Ersättning om dina passagerares egendom skadas eller försvinner under färd.

Ingen självrisk

Transportöransvar
Ger ersättning för skador på transporterat gods som du ansvarar för.

20 % av prisbasbeloppet

Villkor för taxiförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.