E-bokföring

Grundidén med e-bokföring är att göra merparten av bokföringsarbetet automatiserat genom att koppla ihop ditt företagskonto med bokföringen.

Koppla ihop företagskontot med bokföringen

SpeedLedger & Länsförsäkringar

Med SpeedLedger slipper du mata in information som redan finns hos Länsförsäkringar till exempel transaktioner. Genom att koppla ihop SpeedLedger och Länsförsäkringar försvinner cirka 60-80 procent av arbetet.

Länsförsäkringar ansvarar för dina konton och SpeedLedger ansvarar för e-bokföringen.

Här kan du läsa mer om pris och vilka alternativ du har

Det här innebär e-bokföring

E-bokföring skiljer sig jämfört med ett traditionellt bokföringsprogram.

  • Allt underlag hämtas från ditt bankkonto så att du slipper manuellt inmatningsarbete och aldrig missar en händelse.
  • Brand, stöld eller datahaveri påverkar inte bokföringen.
  • Komplettera med fakturering och kundreskontra, offerter, fakturor, kund och artikelregister. Faktureringen jobbar ihop med bokföringen
  • Du kan själv bestämma om andra ska kunna ta del av bokföringen.
  • Fri bokföringsrådgivning ingår alltid.

Hör av dig till SpeedLedger för mer information