Flyktingar omfattas av hemförsäkringen

Dalarnas Försäkringsbolag fattade igår beslut om att öppna upp hemförsäkringen till att även omfatta flyktingar.

Varje dag anländer tusentals flyktingar till Sverige, en del till oss i Dalarna. Många öppnar sina hem för dem som är i akut behov av någonstans att bo.
För att underlätta i denna fasansfulla situation, har vi valt att låta våra försäkringstagares hemförsäkring även omfatta de flyktingar som gratis erbjuds husrum.

- Det känns som en självklarhet att inte lägga hinder i vägen för dem som tar emot människor på flykt, säger Anders Grånäs,vd

Förutsättningar:

  • Möjligheten avser flyktingar som ännu inte är folkbokförda i Sverige och som får bo kostnadsfritt hos någon av våra hemförsäkringstagare.
  • Om istället ett fritidshus öppnas för flyktingar så gäller hemförsäkringen i vår försäkringstagares permanentbostad, precis som för en vanlig familjemedlem.
  • Det här är ett undantag i våra villkor, som i ett första steg gäller till och med 30 september 2022.


Är du en av dem som erbjuder boende?
För att försäkringen ska omfatta dem som bor hos dig, så kontaktar du oss via 023-93 000 och meddelar namn på den eller de som ska ingå. Du kan också skicka ett meddelande i inloggat läge i din app eller på dalarnas.se.

Se alla nyheter