Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Den globala ekonomin går in i en långsammare återhämtning men tillväxten förväntas fortsätta vara starkare än normalt. USA utvecklas starkt men i en långsammare takt än tidigare. Europa hade en svag inledning av året och den starka återhämtningen fortsätter flera kvartal framåt. Kina har redovisat en svagare tillväxt än väntat och nya penningpolitiska stimulanser förväntas under de kommande månaderna. Den starka uppgången i energipriserna leder till en fortsatt hög inflation, men risken för en snabb åtstramning av penningpolitiken är fortfarande låg. Börserna världen över har sjunkit kraftigt i september och räntorna har stigit när oron för en högre inflation än väntat och en svagare tillväxt spridit sig.

Investeringshjälpen oktober 2021

Läs Investeringshjälpen för november

Investeringshjälpen november

Se oktober månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter