Tips - så undviker du höstens mentala fallgropar

Mörkret och kylan som hör hösten till kommer sakta smygande. För många har vardagslivet omkullkastats av Covid-19 och sättet vi umgås, jobbar och tankar energi på har förändrats.

Många upplever en ökad ensamhet när aktiviteter som after work, umgänge med släkt och vänner och fritidsaktiviteter uteblir. Vårt ändrade levnadsmönster kan få konsekvenser för det psykiska måendet och det är viktigt att vara uppmärksam på varningssignalerna. Emelie Wagner, som arbetar som psykolog, ger tips på små saker du kan göra i vardagen för att må bra och undvika de mentala fallgroparna.

 

Läs artikeln här

Se alla nyheter