Dalarnas har hållit bolagsstämma

Vi har idag hållit bolagsstämma i kundägda Dalarnas Försäkringsbolag, en begränsad sådan. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kortade programmet samt minskade antalet medverkande. Vid stämman presenterades 2019 års resultat - vi ser i dessa turbulenta tider tillbaka på ett överlag gott sådant. Relationen till våra kunder har varit ett stort glädjeämne, fina utmärkelser i Svenskt Kvalitetsindex, hög nöjdhet i våra undersökningar och många som vill bli våra kunder. Ekonomiskt har det varit mer blandat, höga skadekostnader parat med mycket god kapitalavkastning. Sammantaget innebär det dock att vi avser betala ut återbäring under senhösten.