Se upp för farliga elektronik-julklappar

Julklapparna handlas i allt högre grad på nätet och elektronik är inget undantag. Många lockas att köpa billigt men det kan stå dig dyrt i slutänden. Bränder som orsakas av elprodukter ökar och nu varnar bland annat Elsäkerhetsverket för defekta produkter som inte följer säkerhetsstandarder.

– Felaktigt tillverkad hemelektronik kan ge mycket allvarliga konsekvenser, om de till exempel självantänder eller exploderar, eller blir strömförande och rentav livsfarliga, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar.

Du vilseleds kanske av att sajten är på svenska, men i själva verket kommer produkterna från Asien. Blir det problem kan det vara svårt att reklamera. Dessutom kan produkterna vara direkt farliga.

– De största riskerna finns med laddare, lampor och belysning av olika slag. De kan kortsluta, fatta eld eller ge stötar. Generellt ska du inte ladda utan uppsikt på en plats fri från brännbara material. Och ladda helst inte på natten, säger Tomas Ekman.

Är produkterna väldigt billiga kan man misstänka att tillverkaren inte valt komponenter av bra kvalitet och det blir på bekostnad av säkerheten. Dessutom innebär elektronik en stor klimatbelastning och bra kvalitet är därför hållbart ur flera perspektiv.

– Köper du på nätet så kan du testa om du har att göra med ett seriöst företag genom att ringa företagets kundtjänst innan du lägger din order. Då kan du passa på att fråga om ångerrätt och annat som kan skilja sig från när du handlar inom EU, säger Tomas Ekman.

Checklistor

Produkten ska ha

  • CE-märkning
  • Märkdata (information om spänning, ström med mera)
  • Information om tillverkaren, inkl. postadress
  • Information om importören, inkl. postadress (om tillverkaren inte finns i EU/EES)
  • Typbeteckning (identifiering av produkten)
  • Svensk stickpropp
  • Bruksanvisning och säkerhetsinformation på engelska/svenska

Företaget du handlar från ska ha

  • Adress, epostadress, telefonnummer, namn, organisationsnummer eller liknande
  • Kundtjänst som är lätt att få kontakt med

Vad visar CE-märkningen?

Genom CE-märkningen, som är en produktmärkning inom EU/EES försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden. Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får inte CE-märka en produkt.

Se alla nyheter