Ungdomare

En ung domare vågar stå upp för rätt och fel, klarar av att ta snabba beslut och löser konflikter. En ung domare gillar sin sport, fysisk träning och att lära sig reglerna.

Ungdomare

I takt med den allt aggressivare attityden och det tuffa bemötandet av unga domare ställde vi oss frågan; Vem står på de unga domarnas sida? Svaret är – det gör vi! Vårt stöd till unga domare består av fyra delar:

Synliggöra unga domare

En riktigt duktig domare märks knappt alls under match, och när matchen är slut är det vinnarna som får ryggdunkar och gratulationer. Vi vill synliggöra de unga domarnas viktiga roll, att de är modiga, ansvarsfulla och helt avgörande för att sporten ska kunna utövas av alla spelare.

Varje år delar vi ut stipendium till Årets UngDomare, ett till en tjej och ett till en kille, för att lyfta dem och sätta fokus på unga domare.

Skapa gemenskap

Unga domare kommer från olika idrottsklubbar och utbildas av förbundet. Det finns ofta ingen tillhörighet utanför den egna klubben, inga egna domarkläder utan alla har på sig det som passar bäst för dagen. Vi har skapat UngDomare, ett eget klubbmärke och tagit fram en gemensam domardräkt.

De som går grundutbildningen till sjumannadomare får en riktig, kortärmad domartröja. De som går fortbildningen får utöver den kortärmade tröjan en långärmad tröja, shorts och strumpor.

Stärka unga domare

Det finns en mängd utbildningar för ledare, föräldrar, aktiva barn och spelare för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar inom idrotten, något som unga domare ofta utsätts för. Vi satsar på att stärka de unga domarna – så att de står pall när andra gormar och skriker. Det kan vara nog så tufft med många känslor inblandade.Vi erbjuder unga domare utbildning för att stärka självkänslan, lära sig hantera konflikter med vuxna och jämnåriga, att växa med rollen och vikten av att stödja varandra.

Ge ett extra skydd

Alla unga domare i Dalarna omfattas av vår kollektiva olycksfallsförsäkring (10 ppb). Bifogat finns information om försäkringen. Skadeanmälan kan göras per mejl till skada.grupp@lansforsakringar.se