Natur & Miljöboken

Vi är samarbetspartner med Kompetensbolaget som ger ut läromedlet ”Natur & Miljöboken” gratis till elever i mellanstadiet, i alla kommuner i Dalarna.

Natur & Miljöboken

Samarbetet innebär att vi är med och bidrar till att barn, deras familjer lär sig om naturen och en hållbar livsstil.

Här kan du läsa mer om NMboken

Hållbarhetsdatabasen är en öppen statistikdatabas där det bland annat finns statistik på hur mycket CO2 vi släpper ut i länet.

Utsläpp CO2 - Länsförsäkringar