Sponsring

Välkommen till vår sida om sponsring. Här kan ideella föreningar med verksamhet i Dalarna, både inom kultur och idrott, ansöka om sponsring.

Vi vill nå många med vår sponsring och strävar efter en objektiv och rättvis fördelning över länet. Beloppsnivån vid sponsring avgörs främst av antal aktiva utövare (med hänsyn taget till upptagningsområdet), motprestation och exponering.

Hörnstenarna i Dalarnas Försäkringsbolags sponsringspolicy är:

  • Lokal närvaro
  • Samarbete
  • Affärsmässighet
  • Långsiktighet

Vi avstår från att ta stor aktiv del i utveckling av sponsringssamarbete. Utveckling av koncept och avtal skall komma från sponsormottagaren.

Beslut om inkomna sponsringsansökningar fattas en gång per kvartal, i februari, maj, september och november.

Vi sponsrar inte:

  • Aktiviteter av tillfällig natur t.ex. events, cuper, turneringar
  • Föreningar/förbund vars verksamhet inte ligger i linje med Dalarnas Försäkringsbolags värderingar
  • Föreningar/förbund med religiös eller politisk inriktning
  • Verksamheter med höga personskaderisker (t. ex kampsport)
  • "Smala verksamheter" med få utövare och med litet publikt intresse
  • Motorsport

Om en aktiv utövare eller ledare inom sponsrad verksamhet ertappas med hantering eller nyttjande av dopningklassat preparat äger vi rätt att säga upp ingånget avtal med omedelbar verkan.