Sponsring

Är du aktiv i en ideell förening med verksamhet i Dalarna? Då är du välkommen att ansöka om sponsring hos oss.

Du och din förening kan ansöka om sponsring när som helst, men beslut fattas en gång per kvartal - i februari, maj, september och november. Sponsormottagaren ansvarar för utveckling av koncept och avtal.

Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av vår sponsring och arbetar för en objektiv och rättvis fördelning över Dalarnas län.

Hur mycket ni kan få i sponsring beror framför allt på antal aktiva utövare (där vi såklart tar hänsyn till upptagningsområde), motprestation och exponering.

Vi sponsrar föreningsliv i Dalarna för att bidra till ett tryggare län.

Vi sponsrar inte föreningar med:

  • Religiös eller politisk inriktning
  • Höga personskaderisker
  • Få utövare och litet publikt intresse
  • Motorsport

Vi sponsrar inte heller föreningar vars verksamhet inte ligger i linje med LF Dalarnas värderingar samt tillfälliga aktiviteter som events, cuper och turneringar.

Om en aktiv utövare eller ledare inom sponsrad verksamhet ertappas med hantering eller nyttjande av dopningsklassat preparat äger vi rätt att säga upp ingånget avtal med omedelbar verkan.