Samarbeten för ett hållbart län

De globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. För oss innebär det att vi måste samarbeta med varandra och andra aktörer. 

Samarbeten för ett hållbart län

Som grund använder vi oss av Hållbarhetsdatabasen.
Genom den får vi statistik kopplat till olika områden och kan ner på kommunnivå se trender och hur man ligger till jämfört med övriga kommuner i länet samt hur länet ligger till jämfört med riket.

I vårt samhällsengagemang kopplar vi aktiviteter mot statistik i hållbarhetsdatabasen, för att säkerställa att vi gör nytta och gör insatser där det behövs som mest.