Reflexkampanj

Under hösten varje år anordnar Dalarnas Försäkringsbolag en reflexkampanj, i syfte att medvetandegöra länets invånare på vikten av att använda reflex.

Reflexkampanj

Hållbarhetsdatabasen är en öppen statistikdatabas där det bland annat finns statistik som visar hur många oskyddade trafikanter som råkat ut för olycka i länet.

Trafikolyckor med oskyddade trafikanter