Föreningshjälpen

Under pandemiåret 2020 satsade Dalarnas Försäkringsbolag 2,5 miljoner kronor extra som stöd till föreningslivet i Dalarna.

Föreningslivet hamnade i en svår situation ekonomiskt under pandemin då större evenemang, tävlingar och matcher blev inställda, sådant som normalt genererar ett extra tillskott i föreningskassan. Vår extra utbetalning blev då ett välkommet stöd till föreningarna.