Ökad vattensäkerhet minskar risken för skador

Du kan söka följande säkerhetsbidrag

Vattenfelsbrytare på inkommande vattenledning

Vattenskador är den enskilt största skadekostnaden i våra bostäder. Den vanligaste orsaken är läckage på ledningar för kall- och varmvatten. Genom att installera en vattenfelsbrytare höjer du säkerheten för sådana läckage avsevärt. Installerar du enligt våra kriterier kan du som kund söka säkerhetsbidrag på 3 000 kr. Bidraget gäller för villor (även lantbruksfastighet), bostadsrätter och fritidshus.

Kriterier för säkerhetsbidrag

Säkerhetsbidraget gäller för installerad vattenfelsbrytare med inbyggd flödes- eller tryckmätning som stänger vid kontinuerligt flöde. Mätnoggrannheten ska vara ett minimiflöde på 0,5 liter per timme eller lägre.

Vattensäkert kök

Vattenskador i kök står för cirka 25 % av alla vattenskador. De flesta inträffar kring diskbänksskåpet och diskmaskinen. Idag finns flera produkter och metoder som i hög grad höjer säkerheten mot läckage i ditt kök. Uppfyller din bostad våra kriterier kan du som kund söka säkerhetsbidrag på 1 500 kr. Bidraget gäller för villor (även lantbruksfastighet), bostadsrätter och fritidshus.

Kriterier för säkerhetsbidrag

  • Vattentätt underlägg under kyl- och frysskåp.
  • Vattentät golvbeläggning under diskbänksskåp och diskmaskin (fogtät golvmatta eller klinkers med underliggande tätskikt).
  • Rörinstallation i diskbänksskåp och underlägg/golv under diskmaskin ska vara övervakat av fuktlarm.
  • Den vattentäta golvbeläggningen under diskbänksskåp och diskmaskin kompletterad med golvbrunn.

Här kan du läsa mer om olika produkter för vattensäkert kök

www.tollco.se

Här kan du beställa produkter via vår webbshop

www.vattenlarm.se

Säkerhetsbidrag för temperaturlarm

Varje vinter inträffar ett stort antal vattenskador på grund av att värmen i byggnaden är för låg eller har slagits ut och då med sönderfrusna installationer som följd. Har du installerat temperaturlarm i din villa eller fritidshus kan du söka säkerhetsbidrag hos oss. Bidraget gäller för villor (även lantbruksfastighet), bostadsrätter och fritidshus.

Kriterier för säkerhetsbidrag

  • Kontinuerlig övervakar temperaturen i byggnaden inom ett förutbestämt intervall med automatiskt larm till angivna mottagare via SMS eller om temperaturen i byggnaden över/ -understiger angivna min och maxvärde.
  • Kontinuerlig övervakar strömförsörjningen till byggnaden via minst 1-fas. Automatiskt larm till angivna mottagare via SMS eller likvärdigt vid avbrott i strömförsörjningen till byggnaden.