Höj brandsäkerheten i din bostad

Du kan söka följande säkerhetsbidrag

Överspänningsskydd

Skador på elektronik och apparater uppstår ofta i samband med åska, i synnerhet på landsbygden eller i slutet på el- och telenätet. Cirka 90 % av alla skador beror på överspänning som kommer in i byggnaden via el- eller teleledningar. Idag finns effektiva inledningsskydd som monteras på inkommande el- och teleledningar för att minska risken för överspänning. Uppfylls våra kriterier kan du som kund söka bidrag på 2 200 kr. Bidraget gäller för villor (även lantbruksfastighet), bostadsrätter och fritidshus.

Kriterier för säkerhetsbidrag

 • Skyddet ska bestå av grov- eller mellanskydd samt teleskydd. Skydden bör monteras i plåtkapsling.
 • Inkommande oskyddade ledningar ska separeras från skyddade ledare.
 • Kraft och tele/-signalledning ska separeras.
 • Alla inkommande ledningar ska jordas tillsammans och jordledare ska förbindas med huvudjordningsskena.
 • Minst 10 cm avstånd mellan oskyddade och skyddade ledare alternativt avskärmning.
 • Skydd på inkommande el- och teleledningar ska om möjligt monteras där ledningarna går in i fastigheten.
 • Apparat- och finskydd monteras så nära den apparat som ska skyddas som möjligt.
 • Så kallade enklare stickproppsskydd ska föregås av fastmonterat skydd på inkommande ledningar.
 • Installationen ska vara gjord av behörig elinstallatör.

Spisvakt

Många bränder startar på spisen i köket. Är din elspis utrustad med spisvakt enligt våra kriterier kan du söka säkerhetsbidrag på 2 200 kr.
Detta bidrag gäller för villor (även lantbruksfastighet), bostadsrätter och fritidshus.

Kriterier för säkerhetsbidrag

 • Sensor för övervakning placerad rakt över spis/häll.
 • Nätansluten sensor för övervakning.
 • Akustisk signal vid larm.
 • Strömbrytande funktion vid larm.