Bakgrund, syfte & mål

Dalarnas villa är ett utbildningsprojekt i samverkan som syftar till att tillsammans höja kompetensen i byggbranschen för vi skall kunna bygga långsiktigt hållbara byggnader med sund inomhusmiljö där människor kan leva och må bra. Utbildningsprojektet genomförs tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, Fiskarhedenvillan, entreprenörer och Byggdialog Dalarna.

Bakgrund, syfte & mål

– Vi besiktar de flesta nybyggda hus som vi ska försäkra in. När besiktningarna sammanställdes visade resultatet att det finns få nybyggda hus utan anmärkningar på framförallt vatteninstallationer, säger Johan Apel, projektledare, Dalarnas Villa. Vi har därför kommit till ett läge där vi ser ett stort behov att, i ett och samma byggprojekt, kunna omsätta våra erfarenheter och idéer till praktiskt genomförande. Vi ser bland annat en unik möjlighet till ett djupare samarbete med installations-, bygg- och småhusbranschen, på både lokal och nationell nivå, Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna, gymnasiala byggrelaterade utbildningar och myndigheter, berättar Johan.

Praktiska lösningar

– Med detta projekt får vi får möjlighet att visa byggbranschen, byggherrar, myndighetspersoner med flera, praktiska lösningar, produkter och system med bäring på energihushållning, säkerhet och trygghet gällande brand, inbrott och vatten samt inte minst miljöpåverkan, avslutar Johan.

Genomförandet

  • Dalarnas Försäkringsbolag har köpt en villatomt i Hinsnoret i Falu kommun och är byggherre.
  • Studenter från Högskolan Dalarna fick uppdraget att rita och konstruera huset samt upprätta bygglovshandlingar m.m.
  • Gymnasieelever, (snickare, plattsättare, vvs, målare m.m.) står för uppförandet under erfaren handledning av handplockade entreprenörer.
  • Fiskarhedenvillan levererar materialet till stommen.
  • Projektet delas upp i etapper där vi stoppar bygget för att arrangera olika aktiviteter och träffar där vi bjuder in olika grupper inklusive fackpress för att visa, bland annat installationer som senare byggs in.
  • Projektet ska Svanenmärkas (Miljömärkning som ställer krav på byggprocess, byggprodukter, energianvändning, kemikalier, utsläpp och avfall mm).
  • Projektet har pågått sedan hösten 2017 och huset står klart under februari 2019. Huset kommer att hyras ut under 4 år från och med sommaren 2019.
  • Vi har anställt en doktorand tillsammans med Högskolan Dalarna som ska forska på huset under fem år.

Målet med projektet

Att förändra framtida småhusproduktion och bidra till ett framtida säkert byggande med fokus på brand, inbrotts och vattenskadesäkerhet med bäring på miljö, hållbarhet och utbytbarhet. Målet är också så lite negativ inverkan på miljön som möjligt - ett hållbart hus helt enkelt.

Mer information? 

Kontakta Johan Apel
Projektledare Dalarnas Villa
070- 349 11 58 | johan.apel@dalarnas.se