Frågor och svar om återbäring

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

 • Försäkringar

  Återbäring betalas ut när ett ekonomiskt överskott uppstår. Det sker inte alla år bolaget gör vinst, utan det görs en långsiktig ekonomisk bedömning. Hur mycket kunden får i återbäring den här gången beror på vilka försäkringar kunden har haft hos Dalarnas Försäkringsbolag under 2019.


  Hjälpte det här svaret dig? 19 av 24 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Beslut om återbäring och återbäringens storlek fattas av bolagets styrelse.


  Hjälpte det här svaret dig? 20 av 26 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Återbäringen betalas ut vecka 43-44.


  Hjälpte det här svaret dig? 69 av 95 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om kundens återbäring totalt blir under 80 kronor betalas den inte ut. Kostnaden för den enskilda betalningen blir då för stor i förhållande till återbäringsbeloppet.


  Hjälpte det här svaret dig? 28 av 39 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi betalar ut totalt 200 miljoner kronor i återbäring till våra sakförsäkringskunder.


  Hjälpte det här svaret dig? 21 av 33 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi betalar ut återbäring till våra sakförsäkringskunder. Hur mycket just du får beror på vilka försäkringar du har haft hos oss under 2019.


  Hjälpte det här svaret dig? 35 av 60 har fått hjälp av svaret