Året på Dalarnas

2017 - ett år med många glädjeämnen

Dalarnas Försäkringsbolag finns på sju orter här i Dalarna och ägs av våra kunder. Vi satsar lokalt och finns där våra kunder finns. Vi har gjort sju filmer där kunderna själva berättar om vad Dalarnas gjort för dem under 2017. Här kan du också läsa hur vår ledning summerar året.

Informationen gäller för Dalarnas Försäkringsbolag


Anette Granberg - HR-chef

Vi genomförde en medarbetarundersökning under året med ett fantastiskt bra resultat. För det krävs ett väl fungerande ledarskap samt att företagskultur och värderingar är hälsosamma. Metodiken i undersökningen understryker sambandet mellan väl...

Mats Johansson - Bankchef

Eftersom vi finns till för våra kunder, tillika ägare, är det mest glädjande med 2017 att kunna konstatera att vi fortsatt har den högsta kundnöjdheten bland jämförbara banker och...


Marie Eriksson - Kommunikationschef & hållbarhetsansvarig

Ett av många positiva inslag under det gångna året är hur vi nått fram till dalfolket i kommunikation om våra banktjänster. Vi har också tagit stora kliva när det gäller att utöka den skadeförebyggande kommunikationen i sociala medier...

Ola Berglund - Skadechef

Första halvåret 2017 lade vi stor energi på att hitta förklaringarna till de senaste årens kraftiga ökning av antalet skador. När analysen var klar vidtogs flera åtgärder, bland annat skapandet av den helt nya skadegrupperingen GSS...Ingrid Fröjd - Chef Affärsstöd

Det mest positiva på vår enhet under 2017 var att vi förvärvade en fastighet till vårt växande Morakontor. Kunderna blir fler och fler och vi har blivit trångbodda där vi huserar idag. Den tidigare industribyggnaden...

Johan Sundström - Chef Affärsområde Privat

Ett stort glädjeämne 2017 är att våra kunder är nöjda med vårt bemötande och har ett fortsatt högt förtroende för oss. När vi frågade hur de upplevde kontakten, gav hela 92 %...


Maria Freiholtz - Ekonomichef

Under året som gått har vi arbetat för att effektivisera rutiner för snabbare bokslut inom avdelningen. Vi har fokuserat på att ta fram skadedata på en systematiserat sätt. Detta gör att vi kan ge...

Thomas Norgren - Chef Affärsområde Företag

När det gäller sakförsäkringar har vi behållit och till och med ökat våra marknadsandelar trots den redan idag mycket höga marknadsandelen. Ett nyckeltal att lyfta fram är...