Ola Berglund, Skadechef

På skadeavdelningen jobbar vi med att hantera i genomsnitt 65 000 skador åt våra kunder i Dalarna varje år. Det kan handla om allt från en vattenskada i en villa till en person som ramlat på en cykel och skadat sig. Uppdraget är att ge våra kunder en snabb service och rättvisa utbetalningar. Totalt fördelas drygt en miljard kronor ut i skadeersättning per år.

Vi har haft något färre skador 2021 än under ett normalt år. Men flera skador var stora och krävande. Dalarna drabbades både av översvämningar och åska, vilket bland annat har resulterat i husbränder och vattenskador. Våra engagerade medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb för att hantera de utmanande skadorna och möta kunderna på ett bra sätt.

Dalarnas är unika i att vi ofta åker ut till våra kunder för att träffas fysiskt när det varit en omfattande skada. Restriktionerna under pandemin har dock bidragit till att vi har fått dra ned på de fysiska mötena, vilket har varit lite av en utmaning. Men både kunder och medarbetare har visat prov på att det också fungerar att träffas digitalt. Tanken är att kombinera de olika sätten att mötas på, beroende på hur kundernas behov ser ut.

Under 2022 kommer vi fortsätta vår digitala utveckling. Vi kommer för första gången erbjuda kunderna att själva klicka sig igenom en skadeanmälan digitalt. Det gör att hanteringen kan bli snabbare och smidigare för kunden. Vi kommer också fortsätta satsa på vårt lokala, skadeförebyggande arbete. Det är oerhört viktigt för oss att fortsätta vara nära, engagerade och tillgängliga för våra kunder.