Mats Johansson, Bankchef

En av de större höjdpunkterna var när vi öppnade kontoren igen, att återigen få träffa kunder och kollegor fysiskt betydde mycket för många. Det har varit ett kontrasternas och utmaningarnas år, eftersom pandemin fortsatt att prägla såväl samhället i stort som vår verksamhet. Samtidigt har vi haft ett starkt affärsår inom Bank & Liv. Vår affär har aldrig tidigare utvecklats så starkt under ett enskilt år och nya kunder har fortsatt söka sig till oss. Ekonomin har varit fortsatt god för en majoritet av hushållen och även företagen har klarat utmaningarna bättre än vad som på förhand hade kunnat förväntas.

På grund av pandemin har människor tillbringat mycket tid i sina hem, konsumtionsmönster har förändrats och många har exempelvis valt att investera i permanent- och fritidsboenden på olika sätt. Räntorna har fortsatt vara låga. Sammantaget har det påverkat vår nyutlåning. Hushållens goda ekonomi och de låga räntorna har även inverkat på kundernas bank- och fondsparande. Ökat sparande i kombination med den starka börsutvecklingen under året har bidragit till ökande tillgångar för våra kunder och ökade affärsvolymer för oss att förvalta.

Vi har flyttat fram positionerna som företagsbank och allt fler företag vänder sig till oss och vill anlita våra tjänster. En utmaning under 2021 har varit att vi inte har kunnat besöka företagskunderna som vanligt på grund av pandemin. På företagssidan är vi vana att vara ute hos kunderna i deras miljö. Samtidigt har företagskunderna på samma sätt som privatkunderna anpassat sig till det nya och blivit mer digitala. Onlinemötet som ett komplement till det traditionella fysiska kundmötet har kommit för att stanna.

För att förbättra kundupplevelsen på olika sätt har vi utvecklat samarbetet mellan olika enheter inom bolaget och det arbetet ska fortsätta under 2022. Tillväxtresan ska fortsätta samtidigt som kund- och medarbetarupplevelsen stärks. Det handlar bland annat om ökad tillgänglighet för våra kunder och bättre arbetsförutsättningar för våra medarbetare.

God marknads- och lokalkännedom och närheten till våra kunder är några av de mest avgörande framgångsfaktorerna för oss. Vi fortsätter därför att investera i våra medarbetare och vår lokala närvaro. Vårt mål är att leverera de bästa personliga kundmötena oavsett om de sker online eller fysiskt.