Johan Sundström, Chef affärsområde Privat

Vår avdelning arbetar med försäkringar till privatpersoner och telefonbanken, dit kunder från hela landet kan ringa och få hjälp med bankärenden.

Under 2021 har pandemin fortsatt att påverka oss på olika sätt. Det har varit en utmaning att arbeta på distans under stora delar av året, samtidigt har vi lärt oss att använda nya arbetssätt och tagit stora digitala kliv i organisationen. Det har blivit lättare att samlas digitalt och fatta snabba beslut.

Under 2022 kommer vi att fortsätta med att erbjuda prisvärda produkter till våra kunder. Det är viktigt för oss att försäkringarna ligger på rätt prisnivå. Vi kommer också fokusera på våra barnförsäkringar och informera om varför de är så viktiga. Många av våra kunder har inte försäkrat sina barn och det vill vi ändra på.

Allt fler väljer telefonbanken
Telefonbanken växer och allt fler kunder väljer oss som bank. Under 2022 kommer vi jobba på olika sätt för att säkerställa att vi fortsätter att ha korta svarstider och hög kundnöjdhet, trots att vi växer. Vi ska alltid vara nära och lättillgängliga för våra kunder.