Johan Hellrup, Chef Affärsområde Företag

Vår del av organisationen jobbar med försäkringar för företags- och lantbrukskunder. 2021 var ett speciellt år med anledning av pandemin. Vi mötte våra kunder digitalt och via telefon, vilket är en stor omställning för oss jämfört med hur vi brukar arbeta. Trots detta har vi lyckats nå goda resultat, både vad gäller tillväxt och tekniskt resultat, vilket är mycket glädjande.

Jag är stolt över medarbetarna som har lyckats anamma nya digitala arbetssätt och bidragit till att vi har så många nöjda kunder. Färre kunder än normalt har sagt upp sina försäkringar vilket ger en hög förnyelsegrad, det visar att vi har ett mycket starkt kunderbjudande.

Under 2022 har vi som mål att fortsätta att växa med lönsamhet. Vi kommer fokusera mycket på vårt skadeförebyggande arbete som vi vet är uppskattat av våra kunder och är en viktig pusselbit i bolagets totala hållbarhetsarbete. Vi kommer även arbeta med att förfina interna processer med syfte att skapa ännu större kundnytta och lönsamhet.

Avslutningsvis ser vi fram emot tiden efter pandemin då vi åter med full kraft kan möta våra kunder i deras hemmamiljö, där vi med vår lokalkännedom och kompetens kan fortsätta bidra till att skapa trygghet för våra kunder.