Johan Hellrup, Chef Affärsområde Företag

Johan Hellrup, Chef Affärsområde Företag

Vår del av organisationen jobbar med försäkringar för företags- och lantbrukskunder. Efter att pandemin släppt har vi åter fått möjlighet att träffa kunder i deras hemmiljö. Vi har också medverkat på frukostar, mässor och olika aktiviteter i samhället. Det fysiska mötet är oerhört viktigt för oss och det känns roligt att kunna återgå till det normala.

Samtidigt har pandemin lärt oss att många ärenden också går att sköta digitalt, vilket är bra för både oss och kunderna. Nu kan vi anpassa vårt arbetssätt efter situationen.

En höjdpunkt under 2022 är att affären inom Företag har utvecklats positivt. Antalet försäkringar ökar kontinuerligt och vi har gått extra starkt inom Företagsmotor. En negativ aspekt är de bränder som några av våra företagare och fastighetsägare drabbats av. Samtidigt får vi påminna oss om att grunden i vår verksamhet är att vi med vår lokala skadereglering ska ge kunderna riktigt bra hjälp när de drabbas av en skada.

På företagssidan har vi än så länge inte sett några större effekter av det skakiga ekonomiska läget. Men det kan naturligtvis komma att bli en utmaning framåt då företagarna i vårt län också påverkas av den ekonomiska situationen i samhället i stort med anledning av konjunkturläge, krig i Ukraina och energipriser.

Under 2023 kommer vi fortsätta att synas i lokalsamhället på olika sätt och arbeta för att hitta en bra balans mellan fysiska och digitala möten. Inom det skadeförebyggande arbetet fortsätter vi vår samverkan med andra samhällsaktörer, bland annat Länsstyrelsen, för att förebygga bränder. Vi kommer också att fortsätta utveckla kunderbjudandet i samarbete med kollegorna inom Bank och Liv, då vi vill fortsätta att erbjuda våra kunder de bästa helhetslösningarna.