Ingrid Fröjd, Chef VD-stab

VD-stab arbetar med frågor kopplade till styrning och uppföljning, efterlevnad av regler och hantering av risk. Utifrån kunskap om lagar och rekommendationer, genom att bevaka omvärlden och ta del av information från kravställande tillsynsmyndigheter kan vi analysera, rapportera, följa upp och stödja bolagets verksamheter, styrelse och ledning. För vårt bolag, som bedriver tillståndspliktig verksamhet, är detta obligatoriskt. Men vi vet också att god riskhantering och regelefterlevnad bidrar till ett gott kundskydd.

Under 2021 har vi fortsatt att arbeta proaktivt och strukturerat med ständiga förbättringar som ledstjärna. Varje förflyttning som innebär att vi skapar smartare och effektivare processer-samtidigt som vi utvecklas och har kul på jobbet- är höjdpunkter för oss.

Omvärlden förändras och med den även regelverken. Vår utmaning är att hålla bolaget uppdaterat och förberett på att ställa om processer och arbetssätt efter nya krav.

Fokus för 2022 är att fortsätta att vara lyhörda för förändrade krav och bidra med vår kunskap i organisationen.