Anette Nelefelt, Chef HR

Under hösten 2021 genomförde vi en medarbetarundersökning. Det var extra intressant att ta tempen på hur medarbetare och chefer mår, eftersom pandemin har ställt högre krav på oss att anpassa oss efter nya förutsättningar. Resultatet var positivt. Engagemanget är högt bland medarbetarna och ledarskapet har fungerat bra, trots ändrade förutsättningar då många har jobbat hemma och inte träffats fysiskt.

Samtidigt som det varit en utmaning så har vi lärt oss att vi har en enorm kapacitet att ställa om och att vissa arbetsuppgifter till och med lämpar sig bättre att utföra från hemmet. Våra medarbetare och chefer har varit fantastiska i denna omställning och visat prov på stor flexibilitet.

Under 2021 har vi lanserat ett nytt gemensamt medarbetarsystem: MyFlow tillsammans med LF- gruppen, för att kunna jobba mer datadrivet och proaktivt. Vi har även tagit fram en ny riktlinje för jämställdhet och mångfald. Målet är att arbeta mer förebyggande och aktivt för en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering.

Under året har HR tillsammans med engagerade medarbetare startat ett hälsoprojekt som vi kallar för MåBra-resan. Syftet är att erbjuda hälsoaktiviteter och inspirera och motivera medarbetarna att göra kloka val för sin hälsa. Vi har bland annat satsat på en app med smarta pausövningar, anordnat digitala föreläsningar om fysisk aktivitet och kost, anordnat hälsobingo, ett motionslopp och mycket mer.

Under 2022 kommer vi utbilda cheferna i det nya medarbetarsystemet MyFlow, vi kommer fortsätta med aktiviteter i MåBra-resan, samt genomföra en hälsoprofil, det vill säga skapa en bild av personalens hälsa. Vi kommer också att införa en smart, digital introduktionsutbildning för nya medarbetare på Dalarnas. Dessutom kommer vi att konkretisera vår nya varumärkesstrategi och formulera vad den innebär för medarbetarna.