Anders Saeter, Kapitalförvaltning/CIO

Vårt uppdrag är att förvalta bolagets finansportfölj, det vill säga våra investeringar. 2021 har varit ett väldigt bra år på finansmarknaden, utan stora svängningar. För vår del har detta inneburit ett mycket starkt och stabilt resultat till en förhållandevis låg risk.

Vårt strategiska val att sprida riskerna genom att investera i alternativa tillgångar(som inte följer börsens svängningar i så hög grad) har även under 2021 varit lyckosamt. Exempel på sådana investeringar är infrastruktur, fastigheter och skog som alla gett mycket god avkastning.

Börsen var högt värderad när vi gick in i 2021 och fortsatte upp under året. Ingen kan så klart förutspå exakt hur finansmarknaden kommer att utvecklas under 2022, men givet de höga värderingarna vid ingången av året förväntar vi oss lite lägre avkastning och större risk framöver.

Under 2022 kommer vi fortsätta att vidareutveckla hållbarhetsgraden i vår portfölj, där den mest mätbara parametern är investeringarnas koldioxidutsläpp. Vi har redan kommit förhållandevis långt i detta arbete men är på utkik efter investeringar som kan hjälpa oss att flytta fram positionerna ännu mer.