Anders Grånäs, Vd Dalarnas Försäkringsbolag

Det går, precis som förra året, inte att undvika pandemin när jag tittar tillbaka på året som gått. Smittspridningen i samhället har påverkat medarbetare, kunder och hela verksamheten. I vissa perioder har vi varit tvungna att tillfälligt stänga ned besökskontoren och ställa om verksamheten snabbt på olika sätt för att anpassa oss efter den rådande situationen. Men verksamheten har fungerat bra, trots omständigheterna. Jag vill ge en eloge till våra medarbetare som har varit fantastiska i denna omställning och visat prov på stor flexibilitet. Den medarbetarundersökning vi gjorde i höstas visade på att engagemanget fortsatt är högt, trots ändrade förutsättningar under pandemin. Även ledarskapet fick höga betyg, vilket visar att medarbetarna upplever tydlighet i arbetsuppgifter och riktning trots distansarbete.

Nya sätt att mötas
Samtidigt som pandemin har varit en utmaning för oss alla, så har både vi på Dalarnas och våra kunder lärt oss nya sätt att mötas. När vi varit tvungna att ses på distans har digitaliseringsutvecklingen gått snabbare än vi någonsin hade kunnat förutspå. Inte bara de yngre, utan även den äldre generationen har börjat handla på nätet och utföra bankärenden digitalt. Allt fler har valt att ta del av våra tjänster digitalt och i vissa fall är till och med ett rådgivningsmöte enklast och smidigast för våra kunder att genomföra digitalt. Även miljön vinner på mindre resande. Den höga kundnöjdheten i våra mätningar ser vi som ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb och levererat tjänster som kunderna är nöjda med under detta, på många sätt krävande år. Det är samtidigt ett kvitto på att dalfolket är benägna att ta till sig ny teknik och nya vanor.

Stabilt år ekonomiskt
Det har varit ett stabilt år rent ekonomiskt. Investeringarna i vår finansiella portfölj har gett god avkastning, dock i finansiella marknader som varit starkt påverkade av olika statliga stimulanspaket. Vi har slagit rekord i tillväxt på banksidan. Allt fler kunder har sökt sig till oss både för att spara mer och låna till investeringar av olika slag. Precis som bolagets kapital utvecklats positivt under året, har även många av våra kunder i sitt sparande fått ta del av den starka utvecklingen på finansmarknaden. Vi har även flyttat fram positionerna som företagsbank; allt fler företag vill anlita våra tjänster.
På företagssidan har vi under året också tillsammans med Region Dalarna och Sparbanksstiftelsen – under ledning av Dalarna Science Park – startat upp ett initiativ kallat Dala Capital. Syftet är att bidra med så kallat såddkapital för att underlätta för nya affärsidéer i vårt län att etablera sig. Skadorna har varit något färre både 2020 och 2021 än vanligt, men flera av dem var krävande. Dalarna drabbades exempelvis av en stor översvämning i augusti, med vattenskador som följd.

Efterlängtade torgkalas
Det finns många ljuspunkter att se tillbaka på under året. Att fira att Dalarnas Försäkringsbolag fyllde 175 år var en av dem. Vi ville komma ut och träffa dalfolket, så vi besökte alla orter där vi har lokalkontor. Dalarnas Spelmansförbund spelade och vi bjöd på specialgjorda bakelser från lokala bagerier. Uppslutningen var stor och det var ingen tvekan om att det var efterlängtat att äntligen få träffas igen. Vi startade också ett hälsoprojekt vi kallar för MåBra-resan, som föll väl ut. Syftet är att motivera medarbetare att göra kloka val för sin hälsa genom olika aktiviteter. Vi har haft digitala föreläsningar, stegtävlingar, motionslopp, digitala grupper och annat, som inspirerat oss alla till mer rörelse och sundare vanor.

Fokus på hållbarhet
Vi har haft hållbarhet med oss sedan starten för 175 år sedan. Under 2021 har vi förstärkt organisationen inom området ytterligare, med en ny enhet dedikerad för hållbarhetsarbetet, där förutom det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete även skadeförebygg, säkerhet, sponsring och samhälls-engagemang ingår. Att lägga de här olika delarna tillsammans
i en enhet gör att vi kan skapa ännu mer kraft i vårt hållbarhetsarbete. En nyanställd hållbarhetschef ansvarar för den här nya enheten. Värt att nämna är att bolagets största bidrag till ett hållbart län fortsatt är vårt skade-förebyggande arbete, även om vi ständigt strävar efter att kunna bidra på fler och nya sätt. Ett nytt initiativ under 2021 är ett Trygghetspris, där vi vill uppmärksamma och stötta individer eller organisationer som på olika vis bidrar till ett tryggare Dalarna. Under 2022 hoppas jag att vi kan lägga pandemin bakom oss och blicka framåt. Men oavsett hur det blir så kommer vi att fortsätta satsa lokalt – och ta med oss alla de lärdomar vi fått under pandemin på vår fortsatta utvecklingsresa. Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder för förtroendet och den stora förståelsen under ett år då vi varit tvungna att ta till olika åtgärder för att minska smittspridningen. Jag hoppas att vi kan ses mer under 2022!