Året på Dalarnas

2022 har påverkats av oro i omvärlden, inflation och ett skakigt år på finansmarknaden. Samtidigt har bolaget presterat bra under förutsättningarna och året har haft flera ljuspunkter, som exempelvis den högsta återbäringen någonsin och nöjda kunder. Ledningsgruppen tittar tillbaka på året som gått och gläntar på dörren till 2023.

Anders Grånäs, vd Dalarnas Försäkringsbolag

”Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb under 2022. Vi har kommit tillbaka till våra arbetsplatser efter pandemin och kunnat träffa kunderna fysiskt igen. Samtidigt har vi lärt oss att det finns tillfällen när det digitala mötet är det smidigaste sättet att mötas. Vi kommer framåt att fortsätta utveckla både det fysiska och det digi-tala mötet. Men oavsett hur vi möts, fortsätter vi satsa lokalt, något vi vet att våra kunder sätter stort värde på.”

Läs mer här

Anders Saeter, Kapitalförvaltning/CIO

2022 har varit ett mycket skakigt år på finansmarknaden, orsakat av kriget i Ukraina, snabbt stigande inflation och lika snabbt stigande räntor. Trots detta har vår finansportfölj utvecklats stabilt.

Läs mer här

Anette Nelefelt, Chef HR

Vi tar med oss lärdomen från pandemin att vår kapacitet till omställning är hög, och att vissa arbetsuppgifter faktiskt lämpar sig bättre att utföra på distans.

Läs mer här

Ingrid Fröjd, Chef Vd-stab

Målet för 2023 är att fortsätta att vara lyhörda för förändrade regelverk och bidra på olika sätt med vår kunskap i organisationen.

Läs mer här

Johan Sundström, Chef affärsområde Privat

Idag saknar cirka 50 procent av barnen i Sverige ett fullgott försäkringsskydd mot olycksfall och sjukdom. 2023 kommer vi därför att fokusera på att hjälpa våra kunder för att de ska ha rätt personskydd för sig själva och för sina barn.

Läs mer här

Johan Hellrup, Chef affärsområde Företag

Efter att pandemin har släppt har vi åter fått möjlighet att träffa kunder i deras hemmiljö. Vi har också medverkat på frukostar, mässor och olika aktiviteter i samhället.

Läs mer här

Maria Freiholtz, Chef Ekonomi & Affärsstöd

Under 2022 har vi jobbat mycket med hållbarhet för att bidra till samhället i vårt län. Som tidigare är vårt skadeförebyggande arbete det viktigaste vi kan göra, tätt följt av spons-ringen av ideella föreningar.

Läs mer här

Marie Eriksson, Kommunikationschef

Den stora återbäringen som delades ut till kunderna var en höjdpunkt under 2022. Vi nådde ut till många med vår kampanj – ett perfekt tillfälle att prata om att vi är ett kundägt bolag.

Läs mer här

Mats Johansson, Bankchef

Medarbetarna på Dalarnas Försäkringsbolag har gjort ett fantastiskt jobb för att möta kunderna och skapa trygghet i en period när det kommit att bli allt tuffare ekonomiskt för många.

Läs mer här

Ola Berglund, Skadechef

2022 har skadorna varit något färre än ett normalt år, men en del av dem har dock varit omfattande. Några av våra företagskunder i Dalarna har drabbats av större bränder.

Läs mer här

LF Dalarna