Året på Dalarnas


Pandemin har genomsyrat hela samhället och även påverkat Dalarnas Försäkringsbolag under 2021. Samtidigt har året haft många ljuspunkter. Det har varit ett stabilt år rent ekonomiskt och kundnöjdheten är högre än någonsin. Verksamheten har fungerat bra trots omständigheterna. När vi varit tvungna att ses på distans har digitaliseringsutvecklingen gått snabbare än vi någonsin hade kunnat förutspå. Allt fler kunder väljer nu att ta del av våra tjänster digitalt, både via app, hemsida och digitala rådgivningsmöten. Totalt gör bolaget ett starkt resultat inom samtliga verksamhetsgrenar. Vårt kapital har också utvecklats starkt. Detta sammantaget innebär att vi kan ge en rekordstor återbäring till hösten.

Anders Grånäs, vd Dalarnas Försäkringsbolag

”Det går, precis som förra året, inte att undvika pandemin när jag tittar tillbaka på året som gått. Smittspridningen i samhället har påverkat medarbetare, kunder och hela verksamheten. I vissa perioder har vi varit tvungna att tillfälligt stänga ned besökskontoren och ställa om verksamheten snabbt på olika sätt för att anpassa oss efter den rådande situationen. Men verksamheten har fungerat bra, trots omständigheterna. Jag vill ge en eloge till våra medarbetare som har varit fantastiska i denna omställning och visat prov på stor flexibilitet.”

Läs mer här

Anders Saeter, Kapitalförvaltning/CIO

Vårt uppdrag är att förvalta bolagets finansportfölj, det vill säga våra investeringar. 2021 har varit ett väldigt bra år på finansmarknaden, utan stora svängningar...

Läs mer här

Anette Nelefelt, Chef HR

Under hösten 2021 genomförde vi en medarbetarundersökning. Det var extra intressant att ta tempen på hur medarbetare och chefer mår, eftersom pandemin har ställt högre krav på oss att anpassa oss efter nya förutsättningar...

Läs mer här

Ingrid Fröjd, Chef Vd-stab

VD-stab arbetar med frågor kopplade till styrning och uppföljning, efterlevnad av regler och hantering av risk. Utifrån kunskap om lagar och rekommendationer, genom att bevaka omvärlden...

Läs mer här

Johan Hellrup, Chef affärsområde Företag

Vår del av organisationen jobbar med försäkringar för företags- och lantbrukskunder. 2021 var ett speciellt år med anledning av pandemin...

Läs mer här

Johan Sundström, Chef affärsområde Privat

Vår avdelning arbetar med försäkringar till privatpersoner och telefonbanken, dit kunder från hela landet kan ringa och få hjälp med bankärenden...

Läs mer här

Maria Freiholtz, Chef Ekonomi & Affärsstöd

2021 startades en ny enhet på vår avdelning: Hållbarhet, där även Skadeförebygg, Miljö, Säkerhet och Sponsring ingår. Att ha de delarna tillsammans i en enhet...

Läs mer här

Marie Eriksson, Kommunikationschef

Att fira att Dalarnas Försäkringsbolag fyllde 175 år var en av årets höjdpunkter. Vi kom ut och träffade dalfolket på olika orter i länet. Lokala spelmän underhöll, vi bjöd på bakelser från lokala bagerier och anordnade tävlingar...

Läs mer här

Mats Johansson, Bankchef

En av de större höjdpunkterna var när vi öppnade kontoren igen, att återigen få träffa kunder och kollegor fysiskt betydde mycket för många...

Läs mer här

Ola Berglund, Skadechef

På skadeavdelningen jobbar vi med att hantera i genomsnitt 65 000 skador åt våra kunder i Dalarna varje år. Det kan handla om allt från en vattenskada i en villa...

Läs mer här

Dalarnas Försäkringsbolag