Året på Dalarnas


Dalarnas Försäkringsbolag ser tillbaka på ett speciellt år präglat av en pandemi,
men året har också haft ljusglimtar och skapat nya arbetssätt i organisationen.
Här får vi följa med när Ledningen tittar tillbaka på året som gått och
gläntar på dörren till 2021.

Anders Grånäs, vd Dalarnas Försäkringsbolag

”Det går inte att se förbi pandemin när jag summerar 2020, hur den förändrat vårt sätt att arbeta och hur vi ändå har kunnat upprätthålla verksamheten så pass väl. Vi har tillsammans fått det att fungera relativt smärtfritt på distans med en bibehållen känsla av närhet, något vi vet är en viktig faktor för både kunderna och oss på Dalarnas. Det här ser jag som ett tecken på att dalfolket har legat i framkant när det gäller att ta till sig nya sätt att göra saker under pandemin.”

Läs mer här

Anders Saeter, Kapitalförvaltning/CIO

Vårt uppdrag är att förvalta bolagets finansportfölj och under 2020 har vi lyckats åstadkomma god riskjusterad avkastning. Coronapandemin hade stor påverkan på finansmarknaden...


Läs mer här

Anette Nelefelt, Chef HR

Vår viktigaste resurs för att nå framgång är våra medarbetare. Under 2020 har vi satsat på att skapa förutsättningar att stärka både den personal vi har och att attrahera nya medarbetare...

 

Läs mer här

Ingrid Fröjd, Chef Vd-stab

VD-stab arbetar med att stödja bolagets verksamheter, styrelse och ledning i frågor som gäller styrning och uppföljning, regelefterlevnad, riskhantering, dataskydd, kvalitet och kompetens...Läs mer här

Johan Hellrup, Chef affärsområde Företag

Vår del av organisationen jobbar med försäkringar för företags- och lantbrukskunder. Pandemin har påverkat sättet att möta kunderna...

 

Läs mer här

Johan Sundström, Chef affärsområde Privat

Vår del av organisationen jobbar med privata försäkringar och telefonbanken, dit kunder från hela landet kan ringa när de behöver hjälp med bankärenden...

Läs mer här

Maria Freiholtz, Chef Ekonomi & Affärsstöd

Vår del av organisationen jobbar med stöd för ekonomi, säkerhet, IT, kontorsservice, hållbarhet och fastighetsservice...

Läs mer här

Marie Eriksson, Chef Kommunikation/Hållbarhet

Det blev ett speciellt år, där pandemin påverkade oss såsom de flesta andra företag, organisationer och individer. Bank- och försäkringstjänster är något människor behöver i goda som svåra tider...Läs mer här

Mats Johansson, Bankchef

2020 har varit ett mycket händelserikt år och det är nästan lättare att räkna upp vad som inte hänt. Vi har inte kunnat möta kunderna fysiskt...

Läs mer här

Ola Berglund, Skadechef

På skadeavdelningen jobbar 80 medarbetare med att hantera i genomsnitt 65 000 skador åt våra kunder i Dalarna varje år. Drygt en miljard kronor fördelas i skadeersättning per år...

Läs mer här

Dalarnas Försäkringsbolag