Året på Dalarnas


Dalarnas Försäkringsbolag finns på sju orter i länet och ägs av våra kunder. Vi satsar lokalt och finns där kunderna finns. I år har vi gjort sex filmer där våra medarbetare berättar hur det känns att jobba på ett kundägt bolag. Här kan du också läsa hur vår ledning summerar året.

Anders Grånäs, vd Dalarnas Försäkringsbolag

"Den stora skillnaden mellan oss och många andra bolag är att vi har en enda uppdragsgivare och det är våra kunder. Det innebär att vi inte har någon intressekonflikt mellan kunder och ägare. I vårt kundägda bolag går kunderna alltid först."

Anders Saeter, Kapitalförvaltning/CIO

2019 har vi åstadkommit ett mycket bra riskjusterat resultat i kapitalförvaltningen. Marknaden har gått bra i stort och våra strategiska satsningar... 

Läs mer här

Anette Nelefelt, Chef HR

Genom en medarbetarundersökning har vi fått veta att våra medarbetare vill ha mer feedback från sina chefer och kollegor. Det har vi tagit...

 

Läs mer här

Ingrid Fröjd, Chef Vd-stab

Vd-staben bildades under 2019 för att skapa ökad kraftsamling och proaktivitet i frågor som rör styrning och uppföljning, regelefterlevnad, riskhantering...

Läs mer här

Johan Hellrup, Chef affärsområde Företag

Vi har haft en mycket god tillväxt inom Företag, Lantbruk och Företagsmotor. Totalt har vi vuxit långt över budget. Vi har exempelvis 75,6 procent av...

 

Läs mer här

Johan Sundström, Chef affärsområde Privat

Under 2019 har vi lyckats få en bra balans i skador och premier när det gäller privata försäkringar. Telefonbanken för hela länsförsäkringsgruppen... 

Läs mer här

Maria Freiholtz, Chef Ekonomi & Affärsstöd

Under 2019 har vi slutfört renoveringen av vårt nya lokalkontor i Mora. I mars 2019 var de stora lokalerna från förra sekelskiftet färdigställda...

Läs mer här

Marie Eriksson, Chef Kommunikation/Hållbarhet

Om vi tittar tillbaka på 2019 så har vi en hel del att glädjas åt, både när det gäller kommunikation och hållbarhet. Kommunikation som bidragit till att vi kunnat nå...

Läs mer här

Mats Johansson, Bankchef

Sett till bankaffärens utveckling kan 2019 sammanfattas som vårt bästa år sedan verksamheten startade 1996 – både vad gäller antalet kunder som valde oss och omfattningen på affären med...

Läs mer här

Ola Berglund, Skadechef

2019 har varit ett år då vi tyvärr har drabbats av många stora brandskador. Det har både handlat om bränder i privata bostäder och kommersiella lokaler...

Läs mer här

Dalarnas Försäkringsbolag