Har du svårt att hitta rätt stöd för dina barn?

Är du förälder till ett barn som mår dåligt och upplever att det är svårt att hitta fram till rätt hjälp? Nu erbjuder vi stöd och vägledning för familjer som har barnförsäkring hos oss.

Har du svårt att hitta rätt stöd för dina barn?

Bakgrund

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Måendet kan uttryckas på olika sätt och kan innefatta allt från känslor av oro och ångest till depression. När ett barn mår dåligt påverkar det ofta hela familjen och det kan vara svårt för föräldrar att veta var man kan få det stöd som behövs.

Vårt erbjudande

För att undvika att barn och unga hamnar mellan stolarna i samhället har vi startat servicen Stöd och vägledning. Här får du som förälder kostnadsfria vägledningssamtal med vår rehabspecialist som har lång erfarenhet av att hjälpa individer med psykisk ohälsa.

Ett samtal inleds med att du får berätta om ditt barns situation. Sedan hjälper vi till att sortera informationen, sätta upp punkter inför kommande möten med exempelvis vård och skola och ger handfasta råd så att du som förälder vet vart du ska vända dig.

Så här fungerar det:

  1. Det här är en nystartad service för dig som har en barnförsäkring hos oss och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar.
  2. Det behöver inte finnas ett pågående ärende eller en fastslagen diagnos för att du ska ha möjlighet att använda tjänsten.
  3. Tjänsten är kostnadsfri och efter att du tagit kontakt med oss kommer du att bli uppringd på en tid som passar dig.