Illustration av person som är försäkrad.
Illustration av person som är försäkrad.

Olycksfalls­försäkring 60 plus

När vardagen förändras på grund av att du råkar ut för en skada är det viktigt med ekonomisk trygghet.

  • Försäkringarna gäller utan självrisk
  • Anpassad försäkring utifrån ålder
  • Var skyddad dygnet runt
Se pris och ansök

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad täcker försäkringen?

Innehåll Innehåll
Olycksfall 60 Plus Olycksfall 60 Plus

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om du blir inskriven för vård på sjukhus över natten kan du få ersättning per dygn.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning.

Du kan få ersättning för vård och behandling som ordinerats av landstingets läkare.

Du kan få ersättning för kostnader för resor till och från behandling av olycksfallsskadan.

Du kan få skälig ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Vid ett olycksfall som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett fast belopp till dödsboet.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Äldre kvinna vid fikabord.

Trygghet om du drabbas av olycksfall

Är du snart pensionär? Tänk på att ditt försäkringsskydd via arbetet eller facket kan upphöra. Då behöver du trygghet när du får mer tid för dina intressen och äventyr. Det är viktigt med ekonomisk hjälp om din vardag förändras på grund av att du råkar ut för en skada. Det kan vår försäkring hjälpa dig med.

Se pris och köp försäkring

Hur kan försäkringen hjälpa mig? Vi illustrerar med ett räkneexempel

Veronika föll olyckligt i längdspåret och bröt lårbenshalsen, hon blev kvar på sjukhuset i 30 dagar. Medicinsk invaliditet bedömdes till 25 procent. Veronika har en 60 plus-försäkring med ett försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp och får följande ersättning:

  • Läkarvård och resor - 3 000 kronor
  • Skadade glasögon - 2 000 kronor
  • Akutvårdsersättning - 500 kronor
  • Sjukhusvistelse - 3 000 kronor
  • Medicinsk invaliditet - 286 500 kronor

Totalt 295 000 kronor

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2024 som är 57 300 kronor.

Frågor om Olycksfallsförsäkring 60 plus