Olycksfalls- & sjukförsäkring

Ange din ålder och se vilken försäkring som passar dig bäst

Personnummer behövs för att kunna ge dig rätt försäkring och rätt pris.
Så behandlar vi personuppgifter
  • Försäkringarna gäller utan självrisk
  • Anpassad försäkring utifrån ålder
  • Var skyddad dygnet runt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Trygghet om du drabbas av olycksfall eller allvarlig sjukdom

När vardagen förändras på grund av en allvarlig sjukdom eller när du råkar ut för en skada, så är det viktigt med ekonomisk trygghet. Det kan våra försäkringar hjälpa dig med. Vi har tre olika försäkringar som du kan välja mellan utifrån din ålder.

Våra två olycksfallsförsäkringar ger dig skydd vid olycka, och vår kombinerade olycksfalls- och sjukförsäkring ger dig ersättning vid både olycka och sjukdom. Men alla tre försäkringar är utan självrisk och gäller dygnet runt.

Se pris & ansök

Vad täcker försäkringarna?

Innehåll
Olycksfall
Olycksfalls- & sjukförsäkring
Olycksfall 60 PLUS 60 PLUS

Vid ett olycksfall som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Du kan få ersättning för kostnader för resor till och från behandling av olycksfallsskadan.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning.

Om du blir inskriven för vård på sjukhus över natten kan du få ersättning per dygn.

Du kan få ersättning för vård och behandling som ordinerats av landstingets läkare.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett fast belopp till dödsboet.

Du kan få skälig ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om din skada har krävt läkarbehandling kan du få ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring.

Du kan få ersättning för lidande och obehag om den akuta läkningstiden överstiger 30 dagar.

Om en olycksfallsskada medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

Om en ersättningsbar sjukdom medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

Vid dödsfall på grund av sjukdom utbetalas ett prisbasbelopp till dödsboet.

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning för vissa sjukdomstillstånd. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om du blir sjuk och akut inskriven på sjukhus över natten får du ett engångsbelopp.

Om du blir inskriven för vård på sjukhus över natten kan du få ersättning per dygn.

Vid vissa allvarliga sjukdomar betalas ett belopp ut när du får din diagnos.


Villkor & förköpsinformation

Här hittar du villkor, förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Är försäkringen köpt via webbplatsen betalas ingen ersättning eller provision för försäljningen till försäkringsföretagets anställda.