Förebygg skadedjur

Skadedjur kan verkligen ställa till det i våra hem och det kan vara svårt att veta vad man kan göra. Läs våra tips på förebyggande åtgärder du kan göra själv för att bli av med oinbjudna gäster.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vanliga skadedjur

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilket skadedjur som varit i farten. För att underlätta har vi delat in vanliga skadedjur i tre grupper: flygande insekter, krypande insekter, möss och råttor. Blir du inte av med djuren kan du anmäla skadan till oss.