Nuläge Dalarnas Villa

Bygget av Dalarnas Villa rullar på - villan är på plats, garaget är nästan färdigt och det har skapats en designgrupp som ska hjälpa till att inreda huset. Här berättar Johan Apel, projektledare för Dalarnas Villa, om vad som pågår i projektet just nu.

Vad händer i Dalarnas Villa-projektet just nu?

- Just nu har designgruppen påbörjat sitt arbete med att färgsätta villan invändigt, VVS-entreprenören håller på att förbereda så att vi kan köra igång värmen i huset så fort isoleringen är på plats. Det är viktigt att få igång golvvärmen för att betongplattan ska påbörja sin uttorkning så att vi så småningom kan sätta ytskikt i huset. Elektrikern håller på att dra fram all kabel inne i huset och snickarna håller på att färdigställa balkong och fasad.

Hur ligger projektet till enligt planen?

- Vi har nu kommit 6 månader in i produktionen, det vill säga ungefär en tredjededel. Garaget är nästan färdigt, det återstår målning och vvs samt lite elarbeten. Huset är på plats och det är dags att isolera väggar och tak. Innan dess ska el och vvs vara förberett och huset ska provtryckas direkt efter att isoleringen är sprutad för att hitta och åtgärda otätheter i ångbromsen/klimatskalet.

Svanen-märkt

- För att visa allmänheten att vi bygger miljömedvetet ska projektet miljömärkas, vi har valt att gå för Svanenmärkning. Svanen ställer krav på hela byggprocessen, allt material som finns ovanför singelbädden och det mesta som ska in i huset, vilket innebär att både färg, tapet, golv osv måste vara godkända av Svanen. Det kan tex innebära användning och innehåll av miljöfarliga kemikalier, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på kvalitet och funktion.

Läs mer om Dalarnas Villa

Följ projektet på Facebook

Se alla nyheter