Tobias Aspman, rådgivare, Dalarnas Försäkringsbolag.

Här är svaren!

Tobias Aspman, rådgivare, Dalarnas Försäkringsbolag.

Du kanske har sett våra reklamfilmer där vi frågar människor på stan om olika kluriga ekonomibegrepp? Här nedan hittar du svaren på alla!

Vad är en riskprofil?

Svar: 

Riskprofil är den risk du är beredd att ta i dina placeringar. Om värdet på dina placeringar svänger kraftigt upp och ned betraktas risken som hög medan små svängningar tolkas som lägre risk. Läs mer om risk via länken.

 

Vad innebär skuldkvotstak?

Svar: 

Skuldkvotstaket är en övre gräns som säger hur mycket en person får låna i förhållande till personens årliga inkomst.

 

Har du koll på det nya amorteringskravet?

Svar: 

Bolån som är tagna efter 1 juni 2016 och överstiger 50 % av bostadens värde omfattas av amorteringskravet. Det innebär att:

  • Bolån mellan 50-70 % av bostadens värde årligen ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet.
  • Om belåningen är över 70 % av bostadens värde ska den årliga amorteringen vara 2 % av det totala lånebeloppet.

 

Vad innebär överbryggningslån?

Svar:

Överbryggningslån är till för dig som behöver betala din nya bostad innan du sålt din nuvarande.

 

Hur fungerar diversifiering?

Svar: 

Att som placerare använda olika produkter och marknader för att sänka risken totalt men fortsatt ha en möjlighet till en god avkastning.

 

Vad menas med insättningsgaranti?

Svar:

Om en bank eller finansinstitut går i konkurs får varje individ, företag eller annan juridisk person upp till 950 tkr återbetalat via riksgälden för sitt kapital på konto per institut. Garantin finansieras av en avgift som banker och finansinstitut får betala.

 

Vad är en hedgefond?

Svar:

Det är en fond med friare restriktioner hur den får förvalta sitt kapital. Den kan till exempel ta korta och långa positioner och vara spridd mellan olika tillgångsslag. Råvaror, fastigheter, räntor, valuta och aktier m.m. Benämns även som multistrategifond och kan variera mellan låg till mycket hög risk.

Se alla nyheter